Suurpuhastus on ühekordne põhjalik puhastusteenus, mis hõlmab ruumide terviklikku sisepuhastust. Konkreetsed tööülesanded lepitakse tellijaga eraldi kokku, kuid reeglina sisaldab suurpuhastus järgnevaid töid: akende pesu, põrandate ja põrandakatete süvapesu ja kaitsetöötlemist, seinte-, lagede-, mööbli jms puhastamist. Suurpuhastus peaks toimuma käidavates ruumides 1-2 korda aastas, kuna sel juhul püsivad pinnad värskena ning aitab paremaks muuta töö- või elukeskkonda.